צו ייבוא אישי

צו יבוא אישי בא להסדיר את עולם הייבוא האישי אשר כיום אין בו הגדרות מדויקות בעיקר בעניין הכמויות ושווי הטובין שניתן לייבוא.

 

אז מה העניינים המרכזיים?

הגדרת יבוא אישי 

יבוא שלא באמצעות עוסק או חברה, מיועד אך ורק לשימוש אישי או משפחתי, בכמות סבירה ואינם לצרכי מכירה מכל סוג.

הגדרת כמויות סבירות 

 • כללית – משלוח עד 1000 דולר – עד 30 יחידות מאותו הסוג.
 • משלוח מעל 1000 דולר – עד 5 יחידות מאותו הסוג.
 • חריגים שאינם נכללים בכמויות סבירות – מזון, רכבים, פריט תעופתי, עצם מוטס מרחוק ויאכטות.

חריגים נוספים בצו יבוא אישי

 • תוספת ראשונה – טובין הדורשים רישיון יבוא גם בייבוא אישי – זמן קבלת אישור או סירוב הינו תוך 14 ימי עסקים מלבד אגף רוקחות, ביטחון ומשרד התחבורה אשר להם זכות למענה תוך 21 יום.
 • תוספת שנייה – טובין הדורשים אישור רשות או עמידה בתנאים גם בייבוא אישי – זמן קבלת אישור או סירוב הינו תוך 2 ימי עסקים למעט משרד התקשורת (5 ימי עסקים), הגנת הצומח ואגף מיכון וטכנולוגיה (10 ימי עסקים) ושירותים ווטרינריים (14 ימי עסקים)
 • תוספת שלישית שהיא למעשה הקלה – מוצרים אשר נדרשים לתקן רשמי אך ניתן לפטור מאישורים כל עוד הם עומדים בהגדרת הכמויות הסבירות.
 • טובין עד 200 דולר – עד 30 יחידות ברבעון קלנדרי
 • טובין מעל 200 דולר – עד 5 יחידות בשנה קלנדרית.

יבוא אישי של מזון 

 • הגדרת כמות סבירה ,לא יותר מ5 ק"ג ממזון מסיום ובסך הכל 15 ק"ג מזונות למשלוח.
 • תבלינים ואבקות תיבול – לא יותר מ-500 גר' לתבלין או אבקת תיבול ובסך הכל לא יותר מ-5 ק"ג תבלינים ואבקות תיבול. (זעפרן הינו חריג ואסור ביותר מ20 גרם למשלוח)
 • תוספי תזונה – לא יותר מ-5 פריטים של תוסף תזונה ובסך הכל עד 15 פריטים בכל המשלוח.
 • הגבלות נוספות במזון –
  חובת סימון ואריזה ברורים של סוגי המזון ומקסימום של שישה משלוחים בשנה קלנדרית.

אז מה בכל זאת אסור לייבא בכלל?

 • סמים מסוכנים או תכשירים רפואיים המכילים סם מסוכן כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים.
 • טובין המיועדים לשטחי האחריות הפלסטינית ללא היתר או רישיון.
 • מדינות האסורות בסחר או מגבילות יבוא מישראל.
 • מזון המכיל בשר למעט שימורים, המכיל חלב למעט משומרים או חלק ממוצר ומזון לתינוקות.

האם יש חריגים?

בהחלט ובשיקול רשות מוסמכת ניתן לאשר:

 • משלוחים אשר חורגים בכמויות או בערך.
 • משלוחים לצרכי בנייה או שיפוץ (רצוי שיהיה היתר בניה להציג כהוכחה)
 • טובין הדורשים אישור תקשורת (אלחוטיים בלבד), אישורי תחבורה או אישורי מעבדה מוסמכת לרכב ובלבד שהינם עד 5 יחידות מאותו סוג במשלוח.
 • טובין העוברים את הכמויות הרבעוניות או הקלנדריות.

עוד משהו ?

כן ומאוד חשוב …..

מכניסת הצו לתוקף היבואן יהיה אחראי להצהיר שהמשלוח הינו משלוח ביבוא אישי ולא מסחרי בהתאם להצהרות או מסרונים עם דואר ישראל והבלדרים.

בהצלחה לכולם